Helseforsikring

Med vår Helseforsikring unngår du ventetider – vi hjelper deg raskt til behandling og tilbake til en aktiv hverdag.
  • Garantert spesialistvurdering innen 7 eller 10 virkedager
  • Du får en personlig medisinsk rådgiver
  • Ingen helseerklæring
Kontakt meg om Helseforsikring

Om forsikringen

Helseforsikringen dekker


Alle somatiske sykdommer som ikke krever øyeblikkelig hjelp.

Psykolog der årsaken skyldes en somatisk lidelse.

Fysioterapi og kiropraktorbehandling der dette er foreskrevet av legespesialist.

Opptrening etter operasjon dersom foreskrevet av behandlende legespesialist. 

Behandling på sykehus/spesialist i Norge, Norden eller resten av Europa.

Kostnader knyttet til behandling, reise eller opphold.

Fordeler ved vår helseforsikring


Spesialistvurdering innen 7/10 virkedager
Behandling eller operasjon innen 10/20 virkedager  
Personlig oppfølging av en medisinsk rådgiver før, under og etter behandling  
Nettverk av samarbeidende sykehus i Norge og i utlandet   
Tilbud om ny vurdering av diagnose som allerede er stilt   
Ingen krav til helsevurdering

Ingen karenstid  
Ingen opphørsalder    

Helseforsikring

Skadebehandling av forsikringssaker for Helseforsikring behandles av Vertikal Helse. 

Kontaktinformasjon Vertikal Helse
E-post: post@vertikalhelse.no