Innhold

Full kontroll med banken i lomma

I mobilbanken har du tilgang til alle de vanligste tjenestene fra nettbanken. Bare mye enklere!

Søk om midler fra gavefondet!

Trenger ditt lag eller forening økonomisk støtte? Er det et prosjekt i nærmiljøet som trenger penger for å kunne gjennomføres? Da kan du søke om en gave fra Larvikbankens overskudd! Tradisjon tro benytter vi oss av bestemmelsene som gir sparebankene anledning til å gi en del av overskuddet som gaver til allmennyttige formål. Søknadsfristen er satt til 17. februar, så klikk deg inn for å fylle ut et søknadsskjema. Husk at Larvikbankens penger forblir i Larvik til glede og nytte for mange!