Velkommen til Larvikbanken - din personlige sparebank

Kandidater ved innskytervalget

Innskytervalget til forstanderskapet i Larvikbanken foregår i perioden frem til og med 14. mars kl. 15:30. Vedlagt finner du en kort presentasjon av kandidatene som stiller til valg. Innskytere som er over 18 år, som har og i de siste seks måneder har hatt et innskudd i banken på minst 2 500 kroner, har stemmerett. Mobilstemmer kan gis etter at man har mottatt en SMS fra banken. Papirstemmer avgis i banken 13. og 14. mars.

Gode råd