Innhold

Velkommen til Larvikbanken - din personlige sparebank

Kandidater ved innskytervalget

Innskytervalget til forstanderskapet i Larvikbanken foregår i perioden frem til og med 16. mars kl. 15:30. Vedlagt finner du en kort presentasjon av kandidatene som stiller til valg. Stemmeberettigede (kunder over 18 år) kan avgi stemme via mobil eller i bankens lokaler. Mobilstemmer kan gis etter at man har mottatt en SMS fra banken. Papirstemmer avgis i banken 15. og 16. mars.

Søk boliglån hos oss!

Du får din personlige rådgiver du kan ringe, og som kan hjelpe deg når du trenger det. Vi er der du er!

Person og helse

Hva skjer med økonomien om helsen svikter? Med disse forsikringene trygger du deg og flokken din.

18 år og myndig

Den dagen du fyller 18 er du plutselig i førersetet når det gjelder din egen økonomi. Kontakt oss for et møte, så tar vi en prat om hva det betyr.