Innhold

Velkommen til Larvikbanken - din personlige sparebank

Søk om innovasjonspris!

Larvikbanken deler også i år ut innovasjonspriser. Totalt kr. 250.000,- er i potten, og beløpet fordeles på én til to bedrifter som har utviklet nye løsninger som skal iverksettes/kommersialiseres. Intensjonen med prisen er å stimulere til nyskaping som resulterer i økt verdiskaping og styrket konkurranseevne for bedrifter i Larvik kommune.

Lederne "blar opp"; f.v. Trygve Jacobsen i Larvikbanken, Mette Lundh Haakestad i Lundhs Labradoreksport og Lars Thunberg i Thunberg-gruppen.

Klar for din første lønning?

Nyutdannet og på vei ut i første jobb? Vi gir deg gode råd for din nye økonomi. Noen spørsmål er for store for nettet.

Person og helse

Hva skjer med økonomien om helsen svikter? Med disse forsikringene trygger du deg og flokken din.

Barn og penger

Hvordan skal du lære barnet ditt å forstå verdien av penger - i et samfunn uten mynter og sedler?