Bedriftsforsikring

Ved å kjøpe bedriftsforsikring sikrer du bedriftens økonomiske trygghet om noe uforutsett skulle skje.
  • Kombinert forsikring som omfatter maskiner, inventar, løsøre og varer, samt ansvar for drift av virksomheten
  • Dekker tap som følge av stopp i produksjonen
  • Omfatter vann-, brann- og innbruddsskader
Kontakt meg om Bedriftsforsikring

Dette dekker forsikringen

Brann-, vann- og innbruddskader

  √  

Avbruddstap i inntil 18 måneder 

Bedrifts- og produktansvar ved ting- og
personskade

Rekonstruksjon av arkiver, datafiler 
eller lignende

 
Ryddingsutgifter etter erstatningsmessig skade
Lagring og destruksjon av miljøfientlig avfall etter
erstatningsmessig skade
 Vinduer og skilt 
 Bygningsmessig tilleggsinnredning  √ 
 Underslag, bedrageri og lignende   √ 
 Ran og overfall
 Rettshjelp   √ 

Tilleggsforsikringer

Forsikringen kan utvides med: 

Entreprenørforsikring 

  √  

Varer i kjøle-/frysedisk ved feil/svikt i 
kjølesystem eller strømtilførsel

Innbruddsforsikring av varer i stålcontainer

Innhold i verdiskap  
Tank med innhold
Pumper og fundamenter
Datautstyr og databærere 
Lønn til ansatte    √