Forstanderskap

Larvikbankens forstanderskap består av:

Innskytervalgte Kommunevalgte Ansatte
Bjørn Sandmæl (leder) Rune Høiseth                Dina Beate Støen Ringdal
Thorbjørn Abrahamsen Mette Rognlien
Ole Martin Manvik   Merethe Lomme
Bjørn Walle Ole Kristian Larsen
Cathrine Bengtson Tom Melby Abrahamsen
Asle Frantsvåg Granerud
Inger Margrethe Hjortland
Hedda Johannessen
Endre Tangaard    
Olav Rønneberg    
Berit Heide    
Sigmund G. Foldvik
   
Søren Oscar Hellenes
Lars Ueland Kobro    
Hilde Sannerholt    
Jørgen Lysnes    
     
Varamedlemmer Varamedlemmer Varamedlemmer
Ole Kristian K. Hansejordet Olav Nordheim Kari Bakke Nyquist
Silje Marie Ljosland Norris Ida Camilla ENsby
Øyvind Holm Olsen
Inger Svensson
Brit A. Stensgaard    
Birgitte Gulla Løken    

Styre

Larvikbankens styre består av:

Steinar Amsrud, leder
Are Stokstad, nestleder
Merethe Lindhjem
Camilla Anvik
Vivi Grønvold Frønæs, ansattes representant
Ole Kristian Larsen, ansattes observatør

Mette Marit Bøhler, varamedlem
Roy-Thomas Johannessen, varamedlem
Erling Haugli Hansen, ansattes vararepresentant