Forstanderskap

Larvikbankens forstanderskap består av:

Innskytervalgte Kommunevalgte Ansatte
Bjørn Sandmæl (leder) Erik Bringedal                Dina Beate Støen Ringdal
Thorbjørn Abrahamsen Mette Rognlien
Inger Marie Otterdal   Merethe Lomme
Bjørn Walle Ole Kristian Larsen
Cathrine Bengtson Tom Melby Abrahamsen
Asle Frantsvåg Granerud
Inger Margrethe Hjortland
Ida Helene R. Johansen
Endre Tangaard    
Olav Rønneberg    
Berit Heide    
Sigmund G. Foldvik
   
Søren Oscar Hellenes
Lars Ueland Kobro    
Hilde Sannerholt    
Jørgen Lysnes    
     
Varamedlemmer Varamedlemmer Varamedlemmer
Silje Marie Ljosland Norris
Rune Høiseth Kari Bakke Nyquist
Øyvind Holm Olsen
Charlotte Tveitan Susaas
Inger Svensson
Brit A. Stensgaard
Birgitte Gulla Løken
   

Styre

Larvikbankens styre består av:

Steinar Amsrud, leder
Are Stokstad, nestleder
Merethe Lindhjem
Camilla Anvik
Morten Bryne, ansattes representant
Kamilla Strand, ansattes observatør

Roy-Thomas Johannessen, varamedlem
Monica Gjertsen Steinbakken
Kamilla Strand, ansattes vararepresentant
Ole Kristian Larsen, ansattes varaobservatør