Forstanderskap

Larvikbankens forstanderskap består av:

Innskytervalgte Kommunevalgte Ansatte
Bjørn Sandmæl (leder) Rune Høiseth                Dina Beate Støen Ringdal
Thorbjørn Abrahamsen Kamilla Strand
Ole Martin Manvik   Birthe Tombre
Bjørn Walle Merethe Lomme
Cathrine Bengtson Ole Kristian Larsen
Asle Frantsvåg Granerud
Inger Margrethe Hjortland
Hedda Johannessen
Endre Tangaard    
Olav Rønneberg    
Berit Heide    
Sigmund G. Foldvik
   
Birgitte Gulla Løken
Bente Fredriksen    
Søren Oscar Hellenes    
Lars Ueland Kobro    
     
Varamedlemmer Varamedlemmer Varamedlemmer
Ole Kristian K. Hansejordet Olav Nordheim Kathrine Rognlien
Silje Marie Ljosland Norris Mette Rognlien
Øyvind Holm Olsen
Inger Svensson
Brit A. Stensgaard    

Styre

Larvikbankens styre består av:

Steinar Amsrud, leder
Are Stokstad, nestleder
Merethe Lindhjem
Camilla Anvik
Vivi Grønvold Frønæs, ansattes representant
Ole Kristian Larsen, ansattes observatør

Mette Marit Bøhler, varamedlem
Roy-Thomas Johannessen, varamedlem
Erling Haugli Hansen, ansattes vararepresentant