Styrende organer

Larvikbanken er en av de få gjenværende selvstendige banker i Vestfold. Alle avgjørelser som vedrører bankens drift tas lokalt av eget forstanderskap og styre. Bankens forstanderskap og styre består utelukkende av personer som har tilhold eller virke i Larvik kommune. Bankens øverste organ er forstanderskapet som bl.a. godkjennner bankens regnskap, godkjenner vedtekstendringer, velger kontrollkomite, revisor, styret o.l. Årlig velges det medlemmer til bankens forstanderskap blant bankens innskytere (kunder), kommunestyret og ansatte etter bestemte regler. Bankens styre har mer løpende kontroll med bankens daglige drift, og er blant annet engasjert i regnskapsoppfølging, lånesaker, prinsipielle avgjørelse o.l. Medlemmer til styret velges av forstanderskapet etter forslag fra egen valgkomite. Pr. dato har bankens styre og forstanderskap følgende sammensetning:

Forstanderskap

Larvikbankens forstanderskap består av:

Innskytervalgte Kommunevalgte Ansatte
Bjørn Walle (leder) Erik Bringedal                Dina Beate Støen Ringdal
Tonje Tanum Mette Rognlien
Inger Marie Otterdal   Merethe Lomme
Bjørn Sandmæl Ole Kristian Larsen
Cathrine Bengtson Tom Melby Abrahamsen
Asle Frantsvåg Granerud
Inger Margrethe Hjortland
Ida Helene R. Johansen
Karolina Maria Smreczak    
Olav Rønneberg    
Berit Heide    
Sigmund G. Foldvik
   
Søren Oscar Hellenes
Lars Ueland Kobro    
Hilde Sannerholt    
Jørgen Lysnes    
     
Varamedlemmer Varamedlemmer Varamedlemmer
Silje Marie Ljosland Norris
Rune Høiseth Kari Bakke Nyquist
Øyvind Holm Olsen
Charlotte Tveitan Susaas
Camilla Haugene
Brit A. Stensgaard
Birgitte Gulla Løken
   

Styre

Larvikbankens styre består av:

Are Stokstad, leder
Merethe Lindhjem
Camilla Anvik
Roy-Thomas Johannessen

Morten Bryne, ansattes representant
Kamilla Strand, ansattes observatør

Tanja Klæbo Schumacher, varamedlem
Øistein Næss, varamedlem

Kamilla Strand, ansattes vararepresentant
Tony André Bogen Heitmann, ansattes varaobservatør