Gårdsbil

Gårdsbilforsikringen dekker lastebiler med vekt over 3,5 tonn som brukes i landbruket.
  • Gir rett til erstatning ved brannskader, for eksempel etter garasjebrann
  • Næringsbil Pluss inkluderer utvidet maskinskadedekning
  • Tilpasset bondens kjøremønster
Kontakt meg om forsikring av gårdsbil

Kjøp forsikring

Ta kontakt med din rådgiver som vil hjelpe deg med å finne den beste løsningen for deg. 

Meld skade

Hos oss melder du skade på dine landbruksforsikringer ved å sende inn skademelding, eller ved å kontakte oss. 

Telefon: 915 03 850
E-post: forsikring@eika.no

Skademeldingsskjema