Historisk lavt
Erstatninger for landbruksbranner har vært historisk lavt de siste årene. Etter at Landbrukets brannvernkomite påviste at 2 av 3 branntilløp i landbruket har elektrisk årsak, har det vært satset på en forsterket el-kontroll med varmesøkende kamera fra 2014, med spesielt fokus på husdyrbygninger og veksthus.

Siden 2014 har over 10 000 bønder gjennomført denne kontrollformen, og et stort antall brannfarlige el-feil har blitt utbedret.

Kontrollformen utvidet til å omfatte bolighus på gårdsbruk
Bolighus i landbruket har derimot en tydelig økning i branner. I 2017 hadde driftsbygninger for første gang lavere utbetalinger for brannskader enn bolighus på gårdsbruk. Siden elektriske feil er en viktig årsak også for boligbranner, er derfor el-kontroll med varmesøkende kamera også innført for bolighus i landbruket.

Termograferingstilskudd
Siden satsingen på brann- og el-sikkerhet startet i 2014 har over 2 500 bønder, hovedsakelig husdyrprodusenter, gjennomført denne formen for el-kontroll og utbedret brannfarlige avvik. Mange av disse har mottatt tilskudd på 5 000 kroner for tiltaket. I tillegg til satsingen på el-kontroll, har nytt krav i 2017 om varsling av brann til mobiltelefon gjort at særlig mange husdyrbønder har montert telefonutringer for brannalarmanlegg.

Her kan du søke om termograferingstilskudd.

Kilde: Landbrukets brannvernkomite